menu

Početna stranica > O nama > O Aerodromu > Službe Aerodroma > Spasilačko-vatrogasna služba

Spasilačko-vatrogasna služba

Spasilačko-vatrogasna služba Aerodroma Nikola Tesla Beograd raspolaže vatrogasnom opremom i vozilima odgovarajućeg kapaciteta, performansi i tipa, na osnovu ICAO (International Civil Aviation Organization) preporuka za 7. vatrogasnu kategoriju.

U skladu sa međunarodnim standardima, spasilačko-vatrogasna služba Aerodroma Nikola Tesla Beograd raspolaže rezervoarom brzog punjenja vodom za vatrogasna vozila i dovoljnom količinom penila i praha za gašenje i najvećih požara. Služba ima efikasnu radio-mrežu, a vatrogasci su u stalnom kontaktu sa vatrogasnom bazom, saobraćajnim centrom i aerodromskom kontrolom letenja. Spasilačko-vatrogasna služba Aerodroma Nikola Tesla Beograd na osnovu ICAO i sopstvene klasifikacije pripada sedmoj vatrogasnoj kategoriji.

U cilju obezbeđivanja maksimalne bezbednosti putnika, posade i aviona, spasilačko-vatrogasna služba Aerodroma Nikola Tesla Beograd unapredila je svoje poslovanje i već zadovoljava kriterijume za osmu vatrogasnu kategoriju od maksimalno 10.

Spasilačko-vatrogasna služba Aerodroma Nikola Tesla Beograd u reonu Areodroma poseduje poligon za izvođeje praktičnih vatrogasnih vežbi na kome se nalazi avion DC-9, simulator stajnog trapa i motora aviona, zidani objekat, posude različitih kapaciteta za simulaciju požara rasutog goriva kao i rashodovana vozila za uvežbavanje korišćenja razvalnih alata.
U periodu 2007/2008 izvršena je obuka određenog broja vatorgasaca iz oblasti praktičnog gašenja i spašavanja kao i obuka za intervencije sa opasnim materijama u centru za obuku Tisajd (Teesside) u Engleskoj.

U bliskoj budućnosti predviđeno je usavršavanje do instruktorskog nivoa određenog broja vatrogasaca, nabavka velikog vatrogasnog vozila 6 x 6, tehničkog vatrogasnog vozila, vozila sa platformom-stepenice za brz prilaz avionu, evakuaciju putnika i gašenje požara imajući u vidu da je sve više vazduhoplova velikih gabarita do kojih je u vanrednim situacijama teško pristupiti vratima za evakuaciju, opremu za uklanjanje oštećenih vazduhoplova sa aerodroma i opremu za intervencije sa opasnim materijama. Sastavni deo spasilačko-vatrogasne službe su i sertifikovane osobe za pružanje prve medicinske pomoći za AED I BLS (osnovna životna podrška i automatska spoljašnja defibrilacija).

U sastavu Spasilačko-vatrogasne službe Aerodroma Nikola Tesla Beograd posluje i preventivno odeljenje koje sprovodi sledeće aktivnosti: redovan i vanredni pregled vatrogasne opreme, hidranata i aparata za gašenje požara na kompleksu aerodroma, obezbeđuje radove sa otvorenim plamenom, kontroliše i puni aparate za disanje (kiseonički cilindri za vatrogasce), obilazi alarmirane zone i prati izvršenje naloženih mera i sarađuje sa protivpožarnom policijom.


Temperatura
6°C
Pritisak
1010mB
Vetar
10.29m/s