menu

Početna stranica > O nama > O Aerodromu > Centar za obuku

Centar za obuku

Centar za obuku formiran je početkom 80. godina XX veka i bio je usko je specijalizovan za obuku osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu.

Tokom godina se razvijao, tako da sada Centar za stručno osposobljavanje Aerodroma Nikola Tesla Beograd obuhvata:

  • Centar za obuku osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu,
  • Centar za obuku osoblja koje obavlja poslove kontrole ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova, kao i objekata i instalacija aerodroma,
  • Centar za obuku osoblja iz oblasti opasnih materija,
  • Centar za obuku spasilačko - vatrogasnog osoblja,
  • Centar za obuku osoblja koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom.
  • Centar za stručno osposobljavanje zaposlenih Aerodroma Nikola Tesla Beograd poseduje adekvatan prostor opremljen savremenim sredstvima i materijalima za sprovođenje obuke.

Tokom obuke, koriste se priručnici i skripte koje je izradio tim instruktora iz različitih oblasti vazdušnog saobraćaja.

Obuka se realizuje prema specijalizovanim i efikasnim nastavnim planovima i programima, a teorijski i praktični deo obuke obavljaju licencirani instruktori.

Odobrenje za rad, saglasnost na nastavni plan i program, licenciranje nastavnog osoblja i kontrolu rada Centra za obuku vrši Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Potvrde o obučenosti koje izdaje Centar za stručno osposobljavanje zaposlenih Aerodroma Nikola Tesla Beograd priznate su i na drugim aerodromima.

Detaljne informacije o radu Centra za stručno osposobljavanje zaposlenih Aerodroma Nikola Tesla Beograd možete dobiti putem adrese e-pošte training@beg.aero, dok cenovnik usluga možete pronaći ovde.


Temperatura
6°C
Pritisak
1010mB
Vetar
10.29m/s