menu

Početna stranica > O nama > Statistika > Statistika za 2018. godinu

Statistika za 2018. godinu

  Avio-operacije
(poletanja /
sletanja)*
indeks Broj
putnika
indeks Roba (kg)* indeks Pošta (kg) indeks
  2018. 2017. % 2018. 2017. % 2018. 2017. % 2018. 2017. %
Januar 4.180 4.196 100 333.989 329.714 101 1.133.800 1.066.191 106 247.013 201.300 123
Februar 3.643 3.576 102 297.430 282.503 105 1.620.388 973.416 166 175.868 172.249 102
Mart 4.355 4.339 100 366.099 343.771 106 2.037.524 1.656.763 123 196.150 195.931 100
April 4.853 4.668 104 447.681 416.309 108 1.691.847 1.257.050 135 208.543 158.995 131
Maj 5.164 4.965 104 479.384 432.828 111 1.966.778 1.292.793 152 197.228 153.550 128
Jun 5.660 5.514 103 539.169 506.768 106 1.538.821 2.116.046 73 165.021 149.393 110
Jul 6.449 6.167 105 670.354 630.107 106 2.257.609 1.480.744 152 170.179 142.705 119
Avgust 6.490 6.164 105 689.308 641.371 107 1.944.832 2.182.200 89 162.451 151.515 107
Septembar 5.762 5.680 101 577.862 567.223 102 1.654.605 1.901.020 87 182.931 171.708 107
Oktobar 5.284 5.174 102 495.881 480.551 103 2.079.267 1.710.434 122 199.317 151.707 131
Novembar 4.338 4.113 105 370.456 350.175 106 2.139.666 1.707.408 125 193.539 189.952 102
Decembar - - - - - - - - - - - -
Ukupno 56.178 54.556 103 5.267.613 4.981.320 106 20.065.137 17.344.065

116

2.098.240 1.839.005 114

* Podaci o avio-operacijama ne sadrže podatke o tehničkim, školskim i test letovima.
*
Podaci o prometu robe ne sadrže podatke o kamionskom prevozu robe.

Temperatura
0°C
Pritisak
1017mB
Vetar
4.12m/s