menu

Početna stranica > Mediji > Snimanja na Aerodromu

Snimanja na Aerodromu

Poštovane kolege,

Kako bismo i ubuduće nastavili kvalitetnu saradnju i učinili je maksimalno efikasnom, molimo vas da imate u vidu da Aerodrom Nikola Tesla Beograd u fizičkom smislu predstavlja zonu graničnog prelaza, koja podrazumeva izvesna ograničenja prilikom snimanja ili fotografisanja, kao i u kretanju posetilaca aerodroma.

Svakom dolasku predstavnika medija prethodi obaveza blagovremene najave dolaska putem dopisa poslatog telefaksom, u kome je, na memorandumu medijske kuće, potrebno navesti sledeće podatke:
  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vreme (datum i sat) snimanja
  • imena svih članova ekipe, sa brojem lične karte
  • kontakt telefon redakcije
Dopis sa navedenim informacijama treba dostaviti generalnom direktoru AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Saši Vlaisavljeviću na broj telefaksa (+381 11) 2286 187, a posle 17:00 časova radnim danom, i vikendom, na broj telefaksa (+381 11) 2286 173.

Ukoliko je za potrebe medija predviđen boravak u zoni graničnog prelaza, pored odobrenja nadležnih iz AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, potrebna je i saglasnost Odeljenja za medije i komunikacije MUP RS. Nadležna stanica policije svakom članu ekipe izdaje posebnu dnevnu dozvolu za boravak u zoni graničnog prelaza (formular ). Čitko popunjen formular, kao i fotokopiju lične karte treba u originalu dostaviti menadžerima za odnose sa javnošću AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd. U izuzetnim situacijama, dokumentaciju je moguće poslati putem broja telefaksa (+381 11) 2286 448, dok je originalnu dokumentaciju obavezno potrebno dostaviti naknadno, a najkasnije prilikom doalska na snimanje. Cena izrade pojedinačne dozvole je 840,00 dinara, dok je naknada za obrazac dozvole 2,00 dinara. Molimo da imate u vidu da je zvaničan naziv graničnog prelaza Surčin-Beograd

Molimo Vas da imate u vidu činjenicu da pripadnici nadležnih bezbednosnih službi neće omogućiti snimanje bez prethodne dozvole.

Svi koji žele da snimaju ili fotografišu imovinu ili zaposlene u avio-kompanijama, potrebno je prethodno da pribave saglasnost avio-kompanije.

U slučaju da snimanje na aerodromu nije informativnog karaktera, uz pridržavanje navedenih uputstava, obavezno je potrebno kontaktirati i Delatnost komercijalnog poslovanja u vezi sa informacijama o naknadi za snimanje. Kontakt detalji su sledeći:
Vesna Konta
T: (+381 11) 209 4025
M: (+381 64) 8485 019
E: vesna.konta@beg.aero

Dodatna pojašnjenja procedure u vezi sa informativnim snimanjima možete dobiti u kontaktu sa Korporativnim komunikacijama AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

Nadamo se da ćemo, poštovanjem propisanih procedura, uspeti da prevaziđemo eventualne nesporazume i postignemo još bolju saradnju.

S poštovanjem,

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Temperatura
0°C
Pritisak
1017mB
Vetar
4.12m/s