menu

Početna stranica > Kargo > Usluge > Prevoz ličnih stvari

Prevoz ličnih stvari

Prevoz nepraćenog prtljaga i selidbenih stvari

Prihvat i otprema  nepraćenog prtljaga na Aerodromu Nikola Tesla Beograd realizuje se preko robnog terminala (kargo centra) po uslovima i standardima Međunarodnog udruženja avio-prevozilaca (IATA). U slučajevima velike težine i dimenzija prtljaga, korisnici se mogu odlučiti da prevoz ličnih stvari (prtljaga) realizuju preko robnog terminala.

Preko robnog terminala (kargo centra) korisnici Aerodroma Nikola Tesla Beograd mogu preuzeti i poslati nepraćeni prtljag. Nepraćeni prtljag mogu biti lične i selidbene stvari, odnosno roba koja nema komercijalni (trgovački) karakter.

Za informacije i posredovanje obratiti se Službi špedicije Aerodroma Nikola Tesla Beograd.

Dokumenta koja su potrebna za predaju na prevoz ili preuzimanje po prispeću ličnih stvari su sledeća:

- ovlašćenje za pokretanje postupka za predaju na prevoz ili preuzimanju ličnih stvari (lično ili na adresi),

- izjava vlasnika ličnih stvari o vlasništvu sa spiskom ličnih stvari (ukoliko selidbene stvari imaju tehničke robe, poželjno je navesti serijski broj, marku i godište svakog aparata. Preporučuje se da svaki komad prtljaga bude numerisan i da ima podatke o vlasniku. Spiskom stvari precizirati sadržaj po svakom numerisanom komadu prtljaga)

- fotokopija pasoša vlasnika ličnih stvari,

- dokaz o putovanju vlasnika ličnih stvari,

- potvrda o boravku i radnom odnosu od konzulata Republike Srbije u inostranstvu,

- uplata troškova tovarnog lista i špedicije i skladišnih troškova (tekući račun Aerodroma Nikola Tesla: 330-4014642-71 Credit Agricole banka)

- uplata troškova prevoza avio-kompaniji.


Temperatura
6°C
Pritisak
1010mB
Vetar
10.29m/s