menu

Početna stranica > Putnici > Bezbednosna pravila > Tečnosti u ručnom prtljagu

Tečnosti u ručnom prtljagu

Ograničenja prilikom prenosa tečnosti u ručnom prtljagu

Ručni ili kabinski prtljag je prtljag koji sa sobom unosite u avion (putničku kabinu).

U skladu sa postojećim pravilima u ručnom prtljagu se tečnosti, gelovi i aerosoli mogu prenositi samo ukoliko su upakovani u providne kese sa zatvaračem veličine 20 x 20cm. Svaki putnik može sa sobom u avion poneti jednu kesu sa zatvaračem. Maksimalna zapremina pojedinačnog pakovanja tečnosti može biti do 100ml, a maksimalna ukupna dozvoljena količina u ručnom prtljagu iznosi 1000ml po putniku. Više informacija u vezi sa ograničenjem prenosa tečnosti u ručnom prtljagu možete pronaći u brošurama u nastavku.

      

U ručnom prtljagu nije dozvoljeno nositi oštre metalne predmete, štapove i palice, dok oružje, municiju, zapaljive, hemijske i otrovne materije nije dozvoljeno nositi ni u ručnom, ni u predatom prtljagu.

Molimo Vas da se pridržavate ovih, kao i ograničenja koja se odnose na predmete čije unošenje u ručni i/ili predati prtljag nije dozvoljeno.


Temperatura
8°C
Pritisak
1009mB
Vetar
1.54m/s