menu

Korisni savetiIdentifikacija

Iz bezbednosnih razloga ili u slučaju gubitka prtljaga, korisno je da Vaš prtljag sa spoljašnje strane bude označen nalepnicom sa Vašim ličnim i kontakt podacima (ime, prezime, kontakt telefon i adresa).

Pakovanje prtljaga

Savetujemo da Vaš prtljag bude bezbedno upakovan. Upakujte sve stvari koje sadrže tečnosti u posebne, zasebne plastične kese, kako se tečnost ne bi izlila po sadržaju u torbi u slučaju lomljenja. Više informacija u vezi sa prevozom lomljivih stvari možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

Specijalni prtljag

Avio-kompanije najčešće prihvataju prevoz lomljivih i skupocenih stvari pod posebnim uslovima. Kako je za prevoz određenih predmeta ponekada potrebna saglasnost avio-kompanije, prevoz ovakvih stvari ili predmeta potrebno je prijaviti izabranoj avio-kompaniji već prilikom pravljenja rezervacije.

Informacije u vezi sa mogućnostima, načinom i cenovnikom prevoza specijalnog prtljaga možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

Tokom boravka na aerodromu:
 

  • Svoj prtljag, zaključan, obeležen nalepnicom ili priveskom sa imenom i adresom, nemojte ostavljati bez nadzora do predaje na šalteru za prijavu putnika.
  • Savetujemo Vam da ručni prtljag koji unosite sa sobom u putničku kabinu bude pod Vašim stalnim nadzorom.
  • Savetujemo Vam da ne preuzimate i ne predajete tuđ prtljag kao svoj, zbog stvari koje bi Vam mogle ugroziti bezbednost ili Vas izložiti zakonskoj odgovornosti.

Temperatura
4°C
Pritisak
1013mB
Vetar
3.09m/s