menu

Početna stranica > O nama > Kvalitet i standardi

Kvalitet i standardi

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd stalno unapređuje svoje poslovanje podizanjem nivoa kvaliteta usluge svim korisnicima.

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd definisao je i kontinuirano radi na ostvarenju sledećih ciljeva, u skladu sa Politikom integrisanog sistema menadžmenta: tehničko-tehnološki napredak, stalno povećanje broja putnika i avio-operacija, stalno unapređenje aerodromskih usluga i postizanje potpunog zadovoljstva svih korisnika Aerodroma.

Poslovanje AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd usklađeno je sa ISO (International Organization for Standardization) standardima i na taj način obezbedio visok nivo kvaliteta usluga koje pruža svojim klijentima. Beogradski aerodrom dobio je sertifikate standarda ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 i ČSN OHSAS 18001:2008 za upravljanje aerodromom i zemaljsko opsluživanje vazduhoplova, putnika i stvari. U okviru integrisanog sistema upravljanja, poslovni procesi odvijaju se u skladu sa međunarodnim ISO standardima u oblasti upravljanja kvalitetom, bezbednošću, zdravljem na radu i zaštitom životne sredine. Značaj sertifikacije je u unapređenju poslovanja koje se odražava na poboljšanje nivoa kvaliteta usluge i povećanju vrednosti kompanije.
 


Temperatura
-1°C
Pritisak
1019mB
Vetar
2.57m/s