menu

Početna stranica > Mediji > Opis i uslovi konkursa

Opis i uslovi konkursa

USLOVI I UČESNICI

Konkurs je otvoren za sve umetnike koji se bave vizuelnim stvaralaštvom sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije zainteresovane za učešće pojedinačno ili u grupi. Zainteresovani treba da pošalju lične podatke (adresu, telefon i e-mail), detaljnu umetničku biografiju, koncept jednog umetničkog projekta koji ima za cilj oslikavanje murala na temu "Inspiracija lik Nikole Tesle" na beogradskom aerodromu.

Konkurs traje do 15. juna 2017. godine, a krajnji rok za slanje prijava je 15. jun 2017 godine do ponoći.

DOKUMENTACIJA UMETNIČKOG PROJEKTA

Lični podaci
Umetnička biografija
Opis umetničkog projekta

Potrebno je dostaviti  1 do 2 rešenja (.jpg do 4MB po fajlu), jedno rešenje obavezno na zadatom formatu, jedno rešenje na modelu na zadatoj lokaciji, na adresu: mural@beg.aero.

STIL I TEHNIKA

Tehnika izvođenja ostavljena je samim umetnicima da predlože, jer je svaki stil definisan tehnikom koju umetnik koristi.

REGISTRACIJA I PROJEKAT

Konkurs traje do 15. juna 2017. godine i naknadno poslate prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rešenje mora biti originalno i ne sme biti prethodno objavljivano. Radovi koji su prethodno objavljivani (misli se na radove koji su korišćeni ili prethodno predstavljeni) neće biti uzeti u razmatranje.

Umetnička rešenja razmatraće petočlani stručni žiri prema kriterijumima koji se odnose na umetnički kvalitet, inovativnost, kreativnost, originalnost sa većom ekspresivnosti, koncept projekta, tehničku izvodljivost pri realizaciji, i komunikativnost projekta.

Izbor najboljeg idejnog rešenja po odluci stručnog žirija biće obavljen 20. juna 2017. godine.

Nosilac pobedničkog predloga murala, svoj predlog realizuje u javnom prostoru beogradskog aerodroma, na definisanoj lokaciji. Rok za realizaciju projekta nakon proglašenja pobedničkog idejnog rešenja 08. jul 2017. godine.

OBAVEZE I ODGOVORNOST

Učesnici se obavezuju za vlasništvo predloženih idejnih rešenja i za njihovu na originalnost.

Odabrani autor ili grupa autora se obavezuje da završi oslikavanje murala u okviru utvrđenog roka i prihvati sve uslove unapred propisanog konkursa.

USLOVI I NAGRADNI FOND

Pobednik kokursa će zaključiti autorski ugovor kojim će preneti imovinska prava na delu shodno zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Za oslikavanje odabranog murala pobedniku konkursa biće obezbeđen potreban radni materijal i uslovi za izvođenje u skladu sa složenošću i zahtevom iz idejnog rešenja.

Za pobednika je predviđena novčana nagrada.


Temperatura
22°C
Pritisak
1016mB
Vetar
7.2m/s