menu

Početna stranica > Putnici > Putovanje > Kontrole > Pasoška kontrola > Informacije o dokumentima

Informacije o dokumentima

Informacije o dokumentima i viznom režimu

Dokumenta koja su potrebna prilikom Vašeg putovanja i registracije na let zavise od načina saradnje države čiji pasoš posedujete i države u koju putujete.

Ukoliko prilikom putovanja presedate, raspitajte se da li su Vam potrebne tranzitne vize. Takođe, raspitajte se o potrebnoj dokumentaciji ukoliko u inostranstvo putujete sa maloletnom osobom.

Opšte preporuke pre polaska u inostranstvo možete pronaći na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Više informacija u vezi sa dokumentima potrebnim prilikom putovanja u inostranstvo i viznim režimima možete potražiti u izabranoj avio-kompaniji, Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu države u koju putujete.

Informacije u vezi sa putovanjem maloletnih lica u inostranstvo možete pronaći na stranicama Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije ili Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Prilikom putovanja u Srbiju, na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije možete pronaći informacije o opštim uslovima i viznom režimu. Detaljne informacije možete dobiti u ambasadi, konzulatu ili diplomatsko-konzularnom prestavništvu Republike Srbije na nerezidencijalnoj osnovi u inostranstvu.

Informacije o putnim ispravama

Informacije o putnim ispravama, osim u policijskim upravama i stanicama, možete pronaći i na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na stranici Dokumenta građana, kao i na stranici sa najčešćim pitanjima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova možete kontaktirati i putem adrese elektronske pošte info@mup.gov.rs.


Temperatura
1°C
Pritisak
1014mB
Vetar
4.63m/s