menu

Prijava na kiosku

Opšte informacije

Na Aerodromu Nikola Tesla Beograd na let se možete prijaviti i sami putem kioska za samostalnu prijavu na let.

Na Terminalu 2, preko puta šaltera za prijavu na let od 201 do 211 nalazi se deset automata (kioska) na kojima se možete samostalno prijaviti na let.

Na kiosku je potrebno ubaciti pasoš ili karticu programa lojalnosti putnika (eng. frequent flyer), a potom unesite šifru rezervacije ili broj karte. Zatim možete izabrati sedište u avionu, jednostavnim izborom preko šematskog prikaza putničke kabine. Nakon toga treba potvrditi prijavu i kiosk će izdati odštampanu kartu za ukrcavanje (eng. boarding pass).

Osoblje beogradskog aerodroma na raspolaganju Vam je u svakom trenutku za eventualnu pomoć ili pojašnjenje procedure samostalne prijave na let putem kioska.

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola kupona za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ulazak u avion i lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

                            

                              Kiosk za samostalnu prijavu na let                          Samostalna prijava na let na kiosku 


Temperatura
-1°C
Pritisak
1019mB
Vetar
2.57m/s