menu

Prijava na kiosku

Opšte informacije

Na Aerodromu Nikola Tesla Beograd na let se možete prijaviti i sami putem kioska za samostalnu prijavu na let.

Na Terminalu 2, preko puta šaltera 103 i 104 nalaze dva automata (kioska) na kojima se možete samostalno prijaviti na let.

Na kiosku je potrebno ubaciti pasoš ili karticu nagradnog (eng. frequent flyer) programa, a potom unesite šifru rezervacije ili broj karte. Zatim možete izabrati sedište u avionu, jednostavnim izborom preko šematskog prikaza putničke kabine. Nakon toga treba potvrditi prijavu i kiosk će izdati odštampanu kartu za ukrcavanje (eng. boarding pass).

Ukoliko imate prtljag koji je potrebno prijaviti, možete ga jednostavno predati na šalterima za brzu predaju prtljaga (eng. baggage drop off) avio-kompanije kojom putujete. Za putnike avio-kompanija Austrian Airlines i Lufthansa šalter 102 namenjen je za brzu predaju prtljaga.

Osoblje beogradskog aerodroma na raspolaganju Vam je u svakom trenutku za eventualnu pomoć ili pojašnjenje procedure samostalne prijave na let putem kioska.

Usluga samostalne prijave na let trenutno je na raspolaganju putnicima avio-kompanija Aeroflot, Austrian Airlines i Lufthansa.

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola kupona za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ulazak u avion i lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

                            

                              Kiosk za samostalnu prijavu na let                          Samostalna prijava na let na kiosku 


Temperatura
23°C
Pritisak
1018mB
Vetar
0m/s