menu

Početna stranica > Putnici > Putovanje > Prijava na let > Prijava putem mobilnog telefona

Prijava putem mobilnog telefona

Opšte informacije

Procedura prijave na let mobilnim telefonom vrlo je jednostavna. Potrebno je da se mobilnim telefonom povežete na internet, otvorite stranicu avio-kompanije kojom putujete i potražite aplikaciju ili posebnu stranicu za prijavu na let putem mobilnog telefona (eng. web check-in, mobile check-in).

Prijava na let vrši se unošenjem imena i prezimena i broja rezervacije ili elektronske karte, dok pojedine avio-kompanije nude mogućnost prijavljivanja na let preko članskog broja programa lojalnosti putnika (eng. frequent flyer). Nakon toga potrebno je još samo izabrati sedište.

Po završetku prijave, dobićete mobilnu kartu za ukrcavanje u avion (eng. mobile boarding pass).

Mobilna karta za ukrcavanje je karta za ulazak u avion u elektronskom obliku (SMS ili MMS poruka) prikazana u vidu dvodimenzionalnog koda (eng. QR code). Ona sadrži sve podatke kao i karta za ukrcavanje koja se izdaje na šalteru: ime i prezime putnika, broj leta, destinaciju, sedište i identifikacioni broj.

Usluga prijave na let putem mobilnog telefona na raspolaganju je putnicima gotovo svih avio-kompanija. Više informacija o mogućnostima korišćenja ove usluge možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola kupona za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ulazak u avion i lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Primeri mobilnih karata za ukrcavanje
      


Temperatura
0°C
Pritisak
1017mB
Vetar
4.12m/s