menu

Početna stranica > Putnici > Putovanje > Prijava na let > Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta

Opšte informacije

Najčešća dokumenta potrebna za Vaše putovanje su:

  • avionska papirna ili elektronska karta;
  • putna isprava (pasoš sa uredno overenim vizama, ukoliko su potrebne) ili lični dokument (lična karta).

Dokumenta koja su potrebna prilikom Vašeg putovanja i prijave na let zavise od načina saradnje države čiji pasoš posedujete i države u koju putujete. Ukoliko prilikom putovanja presedate, raspitajte se da li su Vam potrebne tranzitne vize.

Više informacija u vezi sa potrebnim dokumentima i viznim režimima možete potražiti u izabranoj avio-kompaniji, Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu države u koju putujete.

Ukoliko putujete u Srbiju, na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije možete pronaći informacije o potrebnim dokumentima i viznom režimu. Dodatne informacije možete dobiti u ambasadi, konzulatu ili diplomatsko-konzularnom prestavništvu Republike Srbije na nerezidencijalnoj osnovi u inostranstvu.


Temperatura
6°C
Pritisak
1010mB
Vetar
10.29m/s