menu

Početna stranica > Putnici > Putovanje > Prtljag > Ručni prtljag

Ručni prtljagOpšte informacije

Ručni ili kabinski prtljag je prtljag koji sa sobom unosite u avion (putničku kabinu).

Dozvoljenu količinu, veličinu i težinu prtljaga koji putnik unosi u avion jasno određuje svaka avio-kompanija posebno i one su ograničene.

Obično je u avion dozvoljeno poneti 1 komad ručnog prtljaga, čija je maksimalna težina u rasponu od 5 do 10kg, a zbir širine, visine i dužine ne sme prelaziti 115 cm. Dimenzije ručnog prtljaga možete proveriti i koristeći ram za merenje prtljaga (eng. baggage frame) prilikom prijave prtljaga na let. Molimo Vas da se o dozvoljenoj količini, težini i dimenzijama ručnog prtljaga detaljno raspitate u izabranoj avio-kompaniji prilikom kupovine avionske karte.

Ograničenja prilikom prenosa tečnosti u ručnom prtljagu

U skladu sa postojećim pravilima u ručnom prtljagu se tečnosti, gelovi i aerosoli mogu prenositi samo ukoliko su upakovani u providne kese sa zatvaračem veličine 20 x 20cm. Svaki putnik može sa sobom u avion poneti jednu kesu sa zatvaračem. Maksimalna zapremina pojedinačnog pakovanja tečnosti može biti do 100ml, a maksimalna ukupna dozvoljena količina u ručnom prtljagu iznosi 1000ml po putniku. Više informacija u vezi sa ograničenjem prenosa tečnosti u ručnom prtljagu možete pronaći u brošurama u nastavku.

      

Let za NJujork

Uputstva u vezi sa prenosom duty free artikala prilikom leta za NJujork možete pronaći ovde, dok informaciju o novim bezbednosnim zahtevima na letovima za NJujork u vezi sa kontrolom praškastih proizvoda možete pronaći ovde.

U ručnom prtljagu nije dozvoljeno nositi oštre metalne predmete, štapove i palice, dok oružje, municiju, zapaljive, hemijske i otrovne materije nije dozvoljeno nositi ni u ručnom, ni u predatom prtljagu.

Molimo Vas da se pridržavate ovih, kao i ograničenja koja se odnose na predmete čije unošenje u ručni i/ili predati prtljag nije dozvoljeno.


Temperatura
-1°C
Pritisak
1019mB
Vetar
2.57m/s