menu

Buduće majke

Većina avio-kompanija budućim majkama omogućuje putovanje bez potvrde lekara najčešće do 28 nedelje trudnoće. Zbog bezbednog putovanja, nakon ovog perioda savetuje se ili je, u zavisnosti od nedelje trudnoće, obavezno odobrenje Vašeg lekara za putovanje.

Kako bi Vaše putovanje bilo što komfornije i udobnije, savetujemo da o Vašem stanju obavestite avio-kompaniju ili putničku agenciju već prilikom pravljenja rezervacije.

Više informacija u vezi sa mogućnostima i uslovima putovanja buduće majke mogu potražiti u izabranoj avio-kompaniji.


Temperatura
6°C
Pritisak
1010mB
Vetar
10.29m/s