menu

Početna stranica > Putnici > Putovanje > Kontrole > Bezbednosna kontrola

Bezbednosna kontrola

Pripremite se za bezbednosnu kontrolu

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola karata za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u putničku čekaonicu i u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion u obavezi je da ima kartu za ulazak u avion i lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Bezbednosna kontrola obavlja se prilikom ulaska u putničku čekaonicu.

Kako bi ubrzali proceduru bezbednosne kontrole, molimo Vas da pre pregleda učinite sledeće:

- pripremite Vašu kartu za ulazak u avion;
- izvadite sve metalne stvari, ključeve, sitan novac, kao i stvari poput mobilnog telefona i odložite ih u plastičnu posudu;
- skinite jaknu ili kaput i odložite ih u plastičnu posudu;
- izvadite lap top računar ili drugi električni uređaj iz torbe i položite ih u plastičnu posudu, odvojeno od torbe ili futrole;
- providnu kesu sa upakovanim tečnostima položite u plastičnu posudu.

Prilikom bezbednosnog pregleda, Vi ćete proći kroz metal-detektorska vrata, a prtljag i stvari će biti pregledane na rendgen uređaju.

Ukoliko imate ugrađen metalni implantat, prilikom ručne kontra-diverzione kontrole na ulasku u putničku čekaonicu, obavezna je medicinska dokumentacija.

Ukoliko imate pejsmejker ili drugi medicinski razlog zbog koga prolazak kroz metal-detektorska vrata može izazvati zdravstvene tegobe, molimo Vas da to saopštite službeniku pre bezbednosnog pregleda.

Molimo Vas da se pridržavate ograničenja koja se odnose na prenos tečnosti u ručnom prtljagu, kao i ograničenja koja se odnose na predmete čije unošenje u ručni i/ili predati prtljag nije dozvoljeno.

Striktno sledite uputstva službenika prilikom bezbednosnog pregleda.


Temperatura
-1°C
Pritisak
1019mB
Vetar
2.57m/s