menu

Carina

Opšte informacije

Prilikom izlaska iz zemlje, posle pristupne i bezbednosne kontrole slede carinska, a potom i pasoška kontrola.

Prilikom dolaska, prateći natpise "izdavanje prtljaga" dolazite na pasošku kontrolu. Posle pasoške kontrole, nastavite prema holu za preuzimanje prtljaga, koji se nalazi u suterenu. Pošto ste preuzeli svoj prtljag sa pokretne trake, produžite prema carinskoj kontroli.

Ukoliko pored ličnog prtljaga i lekova za ličnu upotrebu ne posedujete robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina ili robu čiji je uvoz nije dozvoljen, koristite „zeleni prolaz“. U suprotnom, koristite "crveni prolaz".

Posebne dozvole potrebne su za uvoz ili izvoz kućnih ljubimaca, biljaka, sirovina životinjskog porekla, kao i za umetnička dela, antikvitete i amaterske radio-stanice.

Zabrana uvoza ili izvoza odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i piratsku robu – plagijate.

Osnovne informacije u vezi sa carinskim propisima, kao i pravima i obavezama putnika možete pronaći u brošuri, na internet prezentaciji Uprave carina Republike Srbije, u rubrici Korisne informacije, dok detaljne informacije možete pronaći u rubrici Putnici.

Iinformacije u vezi sa ograničenjima prilikom ulaska u zemlju u koju putujete možete potražiti u Upravi carina države u koju putujete. Spisak internet prezentacija Uprava carina širom sveta možete pronaći ovde.


Temperatura
0°C
Pritisak
1017mB
Vetar
4.12m/s