menu

Internet

Bežični internet (WLAN, Wi-Fi)

Celokupna površina pristanišne zgrade Aerodroma Nikola Tesla Beograd, odnosno oba terminala, šalteri za prijavu na let, putničke čekaonice, hodnici ispred čekaonica, dolasci i saloni pokriveni su signalom bežičnog interneta. Predviđeno je da ovaj servis bude dostupan i na autobuskom stajalištu ispred pristanišne zgrade.

Uslugu bežičnog interneta trenutno omogućuje:

SBB


Na Aerodromu Nikola Tesla Beograd svim putnicima i posetiocima na raspolaganju je neograničen besplatan pristup bežičnom internetu.

Kako bi koristili uslugu bežičnog interneta, dovoljno je da prilikom odabira putnici i posetioci izaberu mrežu „UniFi“, a zatim kao identitet (Identity) upišu „unifi“, kao anonimni identitet (Anonymous identity) unesu „unifi“, i kao šifru (password), „unifi”.


Uputstvo za povezivanje na bežični internet


Temperatura
23°C
Pritisak
1017mB
Vetar
2.57m/s