Mediji

Boravak predstavnika medija na Aerodromu


Poštovane kolege,

Kako bismo i ubuduće nastavili kvalitetnu saradnju i učinili je maksimalno efikasnom, molimo vas da imate u vidu da Aerodrom Nikola Tesla Beograd u fizičkom smislu predstavlja zonu graničnog prelaza, koja podrazumeva izvesna ograničenja prilikom snimanja ili fotografisanja, kao i u kretanju posetilaca aerodroma.

Svakom dolasku predstavnika medija prethodi obaveza blagovremene najave dolaska putem dopisa poslatog telefaksom, u kome je, na memorandumu medijske kuće, potrebno navesti sledeće podatke:
  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vreme (datum i sat) snimanja
  • imena svih članova ekipe sa brojem lične karte
  • kontakt telefon redakcije
Dopis sa navedenim informacijama treba dostaviti generalnom direktoru AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd prof. dr Velimiru Radosavljeviću na broj telefaksa (+381 11) 2286 187, a posle 17:00 časova radnim danom i vikendom, na broj telefaksa (+381 11) 2286 173.

Ukoliko je za potrebe medija predviđen boravak u zoni graničnog prelaza, pored odobrenja nadležnih iz AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, potrebna je i saglasnost Biroa za saradnju sa medijima MUP RS. Nadležna stanica policije svakom članu ekipe izdaje posebnu dnevnu dozvolu za boravak u pograničnoj zoni (formular
). Čitko popunjen formular, kao i fotokopiju lične karte treba u originalu dostaviti menadžerima za odnose sa javnošću AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd. U izuzetnim situacijama, dokumentaciju je moguće poslati putem broja telefaksa (+381 11) 2286 448, dok je originalnu dokumentaciju obavezno potrebno dostaviti naknadno, a najkasnije prilikom dolaska na snimanje. Cena izrade pojedinačne dozvole je 760,00 dinara, dok je naknada za obrazac dozvole 2,00 dinara. Molimo da imate u vidu da je zvaničan naziv graničnog prelaza Surčin-Beograd.

Molimo Vas da imate u vidu činjenicu da pripadnici nadležnih bezbednosnih službi neće omogućiti snimanje ili fotografisanje bez prethodne dozvole.

Svi koji žele da snimaju ili fotografišu imovinu ili zaposlene u avio-kompanijama, moraju prethodno pribaviti saglasnost avio-kompanije.

U slučaju da snimanje na aerodromu nije informativnog karaktera, uz pridržavanje navedenih uputstava, obavezno treba kontaktirati i Delatnost komercijalnog poslovanja u vezi sa informacijama o naknadi za snimanje, putem broj telefona (+381 11) 209 4840.

Dodatna pojašnjenja procedure u vezi sa informativnim snimanjima možete dobiti u kontaktu sa menadžerima za odnose sa javnošću AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, čije kontakte možete pronaći ovde.

Nadamo se da ćemo, poštovanjem propisanih procedura, uspeti da prevaziđemo eventualne nesporazume i postignemo još bolju saradnju.

S poštovanjem,

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Dolasci

Oznaka Aerodrom Planiran Očekivan Napomena
JU 167 SKOPJE 05:35 05:35  
JU 507 LARNACA 05:45 05:45  
EY 71 ABU DHABI 05:45 05:50 Novo vreme 
JU 657 MOSCOW 06:20 06:20  
JA 376 SARAJEVO 06:45 06:45  
 Kliknite na oznaku za detalje Svi dolasci

Odlasci

Oznaka Aerodrom Planiran Očekivan Napomena
OS 738 VIENNA 05:20 05:20  
WZZ 4071 EINDHOVEN 06:00 06:00  
WZZ 4201 STOCKHOLM NYO 06:00 06:00  
JU 360 AMSTERDAM 06:30 06:30  
JU 650 MOSCOW 06:30 06:30  
 Kliknite na oznaku za detalje Svi odlasci

Vreme na aerodromu

Temp Pritisak Vetar
7°C 1016mB 3.09m/s