Mediji

Boravak predstavnika medija na Aerodromu


Poštovane kolege,

Kako bismo i ubuduće nastavili kvalitetnu saradnju i učinili je maksimalno efikasnom, molimo vas da imate u vidu da Aerodrom Nikola Tesla Beograd u fizičkom smislu predstavlja zonu graničnog prelaza, koja podrazumeva izvesna ograničenja prilikom snimanja ili fotografisanja, kao i u kretanju posetilaca aerodroma.

Svakom dolasku predstavnika medija prethodi obaveza blagovremene najave dolaska putem dopisa poslatog telefaksom, u kome je, na memorandumu medijske kuće, potrebno navesti sledeće podatke:
  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vreme (datum i sat) snimanja
  • imena svih članova ekipe sa brojem lične karte
  • kontakt telefon redakcije
Dopis sa navedenim informacijama treba dostaviti generalnom direktoru AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Saši Vlaisavljeviću, dipl. inž. na broj telefaksa (+381 11) 2286 187, a posle 17:00 časova radnim danom i vikendom, na broj telefaksa (+381 11) 2286 173.

Ukoliko je za potrebe medija predviđen boravak u zoni graničnog prelaza, pored odobrenja nadležnih iz AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, potrebna je i saglasnost Biroa za saradnju sa medijima MUP RS. Nadležna stanica policije svakom članu ekipe izdaje posebnu dnevnu dozvolu za boravak u pograničnoj zoni (formular
). Čitko popunjen formular, kao i fotokopiju lične karte treba u originalu dostaviti menadžerima za odnose sa javnošću AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

Cena izrade pojedinačne dozvole je 770,00 dinara, dok je naknada za obrazac dozvole 2,00 dinara. Molimo da imate u vidu da je zvaničan naziv graničnog prelaza Surčin-Beograd.

Molimo Vas da imate u vidu činjenicu da se može dogoditi da pripadnici nadležnih bezbednosnih službi neće omogućiti snimanje ili fotografisanje bez prethodne najave.

Svi koji žele da snimaju ili fotografišu imovinu ili zaposlene u avio-kompanijama, moraju prethodno pribaviti saglasnost avio-kompanije.

U slučaju da snimanje na aerodromu nije informativnog karaktera, uz pridržavanje navedenih uputstava, obavezno treba kontaktirati i Delatnost komercijalnog poslovanja u vezi sa informacijama o naknadi za snimanje, putem broj telefona (+381 11) 209 4840.

Dodatna pojašnjenja procedure u vezi sa informativnim snimanjima možete dobiti u kontaktu sa menadžerima za odnose sa javnošću AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

Nadamo se da ćemo, poštovanjem propisanih procedura, uspeti da prevaziđemo eventualne nesporazume i postignemo još bolju saradnju.

S poštovanjem,

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Dolasci

Oznaka Aerodrom Planiran Očekivan Napomena
JU 801 ABU DHABI 12:05 01:50 Novo vreme 
JU 535 ROME 23:30 23:45 Sleteo 
WZZ 4052 BASEL MULHOUSE 23:40 23:32 Sleteo 
JU 655 MOSCOW 23:45 23:58 Sleteo 
LH 1410 FRANKFURT 23:50 00:55 Novo vreme 
 Kliknite na oznaku za detalje Svi dolasci

Odlasci

Oznaka Aerodrom Planiran Očekivan Napomena
JU 656 MOSCOW 23:40 23:50 Odleteo 
JU 800 ABU DHABI 23:55 23:55 Izlaz otvoren 
JU 506 LARNACA 00:00 00:00 Izlaz otvoren 
JU 526 THESSALONIKI 00:20 00:20 Izlaz otvoren 
JU 166 SKOPJE 00:25 00:25 Izlaz otvoren 
 Kliknite na oznaku za detalje Svi odlasci

Vreme na aerodromu

Temp Pritisak Vetar
18°C 1015mB 2.57m/s