O нама

Полетно-слетна стаза


ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ

Ознака RWY

GEO BRG

(DEG)

Димензије RWY (M)

Носивост (PCN) и површина RWY и SWY

COORD прага
COORD краја RWY
GUND прага

THR ELEV и највиша ELEV TDZ зa прецизне APP RWY

1

2

3

4

5

6

12121.923 400 x 453000 M: PCN 65/F/C/X/T ASPH
400 M: PCN 60/R/C/W/T CONC
444935.47N
0201727.49E
444837.22N
0201938.83E
142 FT

THR 317 FT
TDZ 328 FT

30301.943 400 x 45400M: PCN 60/R/C/W/T CONC
3000 M: PCN 65/F/C/X/T ASPH
444844.06N
0201923.40E
444935.47N
0201727.49E
142 FT

THR 333 FT
TDZ 335 FT


Ознака RWY

Нагиб RWY-SWY

Димензије SWY (M)

Димензије CWY (M)

Димензије основне стазе (M)

OFZ

1

7

8

9

10

11

12+0.4% (580M), +0.2% (1660M),
-0.2% (270M), 0% (370M),
-0.2% (120M), 0% (400M)
NILNIL3520 x 300Да
300% (400M), +0.2% (120M),
0% (370M), +0.2% (270M),
-0.2% (1660M), -0.4% (580M)
NILNIL3520 x 300NIL
12Напоменеa) RWY 12 - Прецизни прилаз CAT I/II/III
RWY 30 - Прецизни прилаз CAT I
b) Заштитни појасеви RWY 7.5M под коловозним застором

ДЕКЛАРИСАНЕ ДУЖИНЕ

Ознака RWY

TORA (M)

TODA (M)

ASDA (M)

LDA (M)

Напомене

1

2

3

4

5

6

123400340034003400NIL
12280028002800-Полетање од укрштања са TWY C
303400340034003000NIL
30300030003000-Полетање од укрштања са TWY E
30208520852085-Полетање од укрштања сa TWY D

ПРИЛАЗНА И СВЕТЛА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ

Ознака RWY

Врста APCH LGT
LEN
INTST

Боја THR LGT WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ
LGT
LEN

LGT LEN осе RWY размак боја, INTST

LEN ивичних LGT RWY размак боја, INTST

Boja LGT kraja RWY WBAR

SWY LGT LEN (M) boja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12CAT II/III1)
900 M
LIH

GRN
GRN

PAPI
Both/3°
(72 FT)
900 M3400 M
15 M
W: 2500 M
R/W: FM 2500 M to 3100 M
R: FM 3100 M
LIH
3400 M
60 M
W YCZ 600 M,
LIH
RED
-
NIL
30CAT I
900 M
LIH

GRN
GRN

PAPI
Both/3°
(62 FT)
NIL3000 M
15 M
W: 2100 M
R/W: FM 2100 M to 2700 M
R: FM 2700 M
LIH
3000 M
60 M
W YCZ 600 M2)
LIH
RED
-
NIL

10

Напомене1) Сa наизменичним бљескајућим светлима од 900 M до 300 M испред THR
2) Црвена између почетка RWY и измештеног прага THR (400 M)

ОСТАЛЕ СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ, РЕЗЕРВНО НАПАЈAЊЕ

1Локација, карактеристике и радно време ABN / IBNNIL
2Локација и LGT LDI
Локација и LGT анемометра
LDI: Нема
Анемометар: Локацију видети на AD карти - ICAO; осветљени
3Светла ивице и осе TWYИвице: NIL
Оса: TWY A, B, C, D, E, F, G (до паркинг позиције A10), H (до паркинг позиције B1), J и M
4Резервно напајање / време укључивањаUPS за CAT I/II/III
5НапоменеWDI: Видети на AD карти - ICAO