menu

Неприспели пртљаг

Oпште информације

У случају неприспећа пртљага, препоручљиво је да се путник са авионском картом и одсечцима (енг. sticker) за предати пртљаг, одмах обрати Служби трагања за пртљагом.

Служба трагања за пртљагом (енг. Lost & Found) Аеродрома Никола Тесла Београд пружа следеће услуге: отварање записника о неприспећу и оштећењу пртљага, електронско праћење и трагање за пртљагом. У случају приспећа оштећеног пртљага, ова служба пружа све услуге приликом прављења записника и покретања поступка за обештећење код авио-компаније.

Служба трагања за пртљагом Аеродрома Никола Тесла Београд такође ће, након проналаска и допремања пртљага у Београд, Ваш пртљаг доставити на назначену адресу - у целој земљи. Рок испоруке на територији Београда је 12 часова, а 24 часа за даље дестинације.

Служба трагања за пртљагом Аеродрома Никола Тесла Београд пружа услуге трагања за неприспелим пртљагом путницима свих авио-компанија, изузев путницима авио-компанијa Air Serbia, Etihad Airways, Transavia и Wizz Air. Контакт телефон Службе трагања за пртљагом Аеродрома Никола Тесла Београд је: (+381 11) 209 4854, а радно време Центра за позиве је од 08:00 до 15:00 часова и од 18:00 до 20:00 часoва.

Служба трагања за пртљагом Air Serbia Ground Services врши трагање за неприспелим пртљагом путника авио-компанија Air Serbia, Etihad Airways, Transavia и Wizz Air. Контакт телефон Службе трагања за пртљагом Air Serbia Ground Services је: 0800 111 528.


Температура
3°C
Притисак
1015mB
Ветар
2.57m/s