menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
РадовиИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ПОЗИЦИЈА ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ СРЕДСТАВА ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА јн бр. 63/201622.03.2017. 00:00h24.04.2017. 10:00hОтворена
УслугеУСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА јн бр. 62/201620.03.2017. 00:00h20.04.2017. 12:00hОтворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА јн бр. 75/201616.03.2017. 00:00h19.04.2017. 10:00hОтворена
РадовиОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА јн бр. 52/201615.03.2017. 00:00h18.04.2017. 10:00hОтворена
ДобраРАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА јн. бр. 68/201614.03.2017. 00:00h19.04.2017. 12:00hОтворена
ДобраСРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ПО ПАРТИЈАМА“ БРOJ 59/201610.03.2017. 00:00h10.04.2017. 11:00hОтворена
Добра''РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКУ ОПРЕМУ'' БРOJ 82/201607.03.2017. 00:00h07.04.2017. 10:00hОтворена
ДобраКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ јн бр. 60/201606.03.2017. 00:00h06.04.2017. 10:00hОтворена
Добра''ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ИДЕНТИТЕТИМА И РОЛАМА'' БРОЈ 50/2016 ОП24.02.2017. 00:00h28.03.2017. 12:00hОтворена
ДобраДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАЊЕ ЗАБРАЊЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОБУЋИ ЈН 72/201624.02.2017. 00:00h28.03.2017. 10:00hОтворена
<< < 1 2 3 4 > >>

Температура
8°C
Притисак
1020mB
Ветар
5.14m/s