menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У КДК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА јн бр. 90/1716.10.2018. 00:00h30.10.2018. 12:00hОтворена
ДобраВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА јн бр. 128/1728.09.2018. 00:00h08.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеМЕРЕЊЕ ЈАЧИНЕ АМБИЈЕНТАЛНОГ ЕКВИВАЛЕНТА ДОЗЕ, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА МЕРА РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ јн бр. 143/1703.08.2018. 00:00h13.08.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА јн бр. 114/1712.07.2018. 00:00h24.07.2018. 10:00hЗатворена
Услуге„Услуга хемијског чишћења и ситних преправки/поправки службених униформи за потребе запослених“ број 97/1706.06.2018. 00:00h22.06.2018. 12:00hЗатворена
Добра„УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНТАКТ ЦЕНТРА“ БРОЈ 161/1706.06.2018. 00:00h20.06.2018. 12:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И СТРУЧНОГ НАЛАЗА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ ПРТЉАГА јн бр. 23/17 ЈНМВ01.06.2018. 00:00h11.06.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ – ОДРЖАВАЊЕ ЧИТАЧА КУПОНА ЗА УКРЦАВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВ (BOARDING GATE READER – BGR), ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ИД КАРТИЦА И ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА јн бр. 79/1731.05.2018. 00:00h08.06.2018. 11:00hЗатворена
ДобраЗАШТИТНИ МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЗА СЕРВЕР САЛУ јн бр. 185/1723.05.2018. 00:00h01.06.2018. 10:00hОтворена
ДобраПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМЕ ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЗГРАДЕ јн бр. 188/1722.05.2018. 00:00h01.06.2018. 12:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 > >>

Температура
20°C
Притисак
1019mB
Ветар
3.09m/s