menu

Контакт

Документацију уметничког пројекта, која подразумева 1 до 2 решења (.jpg до 4MB по фајлу), једно решење обавезно на задатом формату, једно решење на моделу на задатој локацији, као и личне податке, уметничку биографију и опис уметничког пројекта потребно је доставити на адресу: mural@beg.aero.

Represent Communications организује и спроводи конкурс за израду мурала са ликом Николе Тесле у име и за рачун АД Аеродрома Никола Тесла Београд на основу Уговора о сарадњи.

У току трајања конкурса предвиђен је обилазак локације на којој ће бити осликан мурал.

За сва додатна питања у вези са конкурсом контакт можете се обратити на број телефона 063 384 106 или на е-mail адресу ivana.andric@represent.rs.


Температура
20°C
Притисак
1012mB
Ветар
4.12m/s