Животна средина и друштвена питања

Компанија VINCI Airports дефинисала је глобалну и амбициозну Политику заштите животне средине и циљеве за све своје аеродроме, знајући да је овакав приступ суштински битан за дугорочну одрживост и конкурентност. У контексту VINCI Airports политике по питању заштите животне средине, друштвених питања и локалних околности BELGRADE AIRPORT успоставио је Политику заштите животне средине и друштвених питања и Политику безбедности и здравља на раду, као и систем менаџмента, којима управља релевантним аспектима и обезбеђује реализацију сопствених и корпоративних стратегија и политика.

 

 

Политика заштите животне средине и друштвених питања

 

Политика безбедности и здравља на раду

 

Значајан део пројекта реконструкције и модернизације на Аеродрому Никола Тесла Београд, који је у току, представљају унапређења у области заштите животне средине и друштвених питања, од којих су најважнија изградња следећих постројења:

 

• Нова топлана

• Постројење за управљање отпадом - јавна зона

• Постројење за управљање отпадом - рестриктивна зона

• Фотоволтаично постројење са соларним панелима за приоизводњу електричне енергије

• Постројење за пречишћавање отпадних вода

 

BELGRADE AIRPORT је спровео процену утицаја пројекта на животну средину и друштвена питања, сумирани резултати и мере ублажавања утицаја дати су у следећем документу:

 

Студија процене утицаја на животну средину и друштвена питања - нетехнички резиме

 

 

Компанија VINCI Airports наставља своје активности у вези са декарбонизацијом, како у Европи тако и широм света. Тиме још једном потврђује као свој крајњи циљ да до 2050. године постигне нето нулте емисије штетних гасова у оквиру целе мреже својих аеродрома.

 

BELGRADE AIRPORT наставља активности декарбонизације и тиме поново потврђује свој циљ постизања нето нулте емисије.

 

Поводом другог самита "ACI EUROPE" о одрживости ваздухопловства, а и као део заједничке обавезе аеродромског сектора, тренутно применљиве на 235 европска аеродрома, компанија BELGRADE AIRPORT као члан мреже VINCI Airports потврђује да је њен циљ постизање нето нултих емисија у целој мрежи до 2050. године.

 

Као први аеродромски оператер који се обавезао на међународну стратегију заштите животне средине у 2015. години, компанија VINCI Airports предузима бројне активности и иницијативе како би постала пример смањењем сопствених емисија угљен-диоксида и допринела смањењу емисија штетних гасова из ваздушног саобраћаја, које су на глобалном нивоу представљале 2,8% свих емисија у 2019. години. Компанија VINCI Airports стога примењује конкретна и активна решења чиме ограничава утицај аеродрома на животну средину, а која су у периоду између 2018. и 2020. године већ довела до смањења емисије угљеника у оквиру VINCI мреже за 22%.

 

Да би се смањила потрошња енергије, користи се неколико нивоа активности : енергетски прегледи/одити и примена система за управљање енергијом, замена традиционалног осветљења ЛЕД осветљењем, обнављање опреме за грејање / климатизацију ефикаснијим уређајима или оптимизација подешавања температуре или осветљења.

 

Истовременео, компанија VINCI Airports ради на декарбонизацији енергије коју троши, на пример, производећи сопствену соларну електричну енергију, са већ инсталираном 17МВп у својој мрежи, укључујући 8МВп зелене енергије додате 2020. године упркос насталој кризи, односно обнављањем техничког возног парка (техничких возила) како би се стекли услови за прелазак на електрични погон.

 

Компанија VINCI Airports прва је међународна аеродромска групација која је обавезала све аеродроме којима управља на учешће у међународном програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (ACA), једином међународном програму који се бави смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште специфичним за аеродроме. 24 аеродрома матичне мреже већ су достигли ниво 2, што сведочи о ефикасном и одрживом смањењу емисије угљен диоксида. Аеродроми Лион-Сент Егзипери и Лондон Гетвик већ су добили 3+ акредитације за угљеничку неутралност, а аеродром Гуанакасте у Костарики  препознат је као угљенички неутралан од стране NGO EARTH универзитета. У Бразилу је Национална агенција за цивилно ваздухопловство (ANAC) аеродром Салвадор Бахиа прогласила за „најодрживији аеродром“ у земљи за 2019. годину.

 

Следећи циљ је постизање неутралности у односу на емисију угљеника на свим аеродромима VINCI мреже до 2030. године, након кога следи постизање нето нулте емисије кроз наставак активности везаних за декарбонизацију и путем апсорбовања остатака емисија кроз шуме као депое угљеника.

 

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.