О пројекту

Модернизација и проширење

Компанија BELGRADE AIRPORT почетком 2020. године започела је радове на модернизацији и проширењу Аеродрома Никола Тесла Београд у складу са усвојеним планским актима. На основу Мастер плана за Аеродром Никола Тесла, одобреног 2019. године, израђен је и 2020. године усвојен План детаљне регулације за подручје Аеродрома Никола Тесла, којим је омогућен даљи развој ширег подручја аеродрома.

 

Захваљујући својој стручности у области управљања аеродромима широм света, матична компанија VINCI Airports ће, током трајања концесије, подстаћи раст и донети нова искуства за путнике и партнере на највећем аеродрому у Србији. Радови на модернизацији се одвијају без већих прекида, што је био случај и током ванредног стања, у складу са свим препорукама и мерама здравствене заштите које су прописале надлежне институције. Заједно са грађевинским партнером, компанијом VINCI Terna Construction JV и њиховим подизвођачима, компанија BELGRADE AIRPORT направила је посебан план за ублажавање утицаја пандемије на динамику радова и предвиђене рокове.

 

Предвиђени изглед београдског аеродрома

 

 

Већи капацитети за више путника

Очекујемо да ће значајни радови бити извршени током наредне три године. То, између осталог, укључује и доградњу и реконструкцију путничког терминала, нову, уметнуту полетно-слетну стазу и додатне рулне стазе, реконструкцију постојеће полетно-слетне стазе, додатне позиције за паркирање авиона, нову платформу за одлеђивање/спречавање залеђивања авиона, вишеструко повећање јавних паркинг капацитета као и нове приступне путеве. Кроз планирана проширења капацитета, аеродром, који је у 2019. години опслужио око 6,2 милиона путника, биће у могућности да опслужи пројектованих 15 милиона путника до краја концесионог периода. Циљ је да значајно побољшамо ниво услуге, комфор и разноврсност комерцијалне понуде на београдском Аеродрому Никола Тесла.

 

 

Текући радови на неколико локација

У овом тренутку, на београдском аеродрому одвијају се обимни радови на неколико локација. Доградња (фингерског ходника Ц) и реконструкција постојеће зграде терминала повећаће капацитет аеродрома који ће постати фукционалнији, безбеднији и комфорнији за путнике и авио-компаније. Додатно, у току су радови на проширењу платформе за паркирање авиона, што ће значајно повећати капацитет прихвата и отпреме авиона у вршном сату и омогућити да унапређени терминал понуди пуну функционалност и флексибилност. Поред тога, започети су припремни радови за изградњу нове, уметнуте полетно-слетне стазе. Сви ови радови организовани су тако да имају минималан утицај на функционисање Аеродрома Никола Тесла и не ремете редовно одвијање авио-саобраћаја.

 

 

Еколошки одрживо пословање

Наредне фазе пројекта подразумевају снажан фокус на еколошки одрживом развоју како би се смањио утицај аеродромских операција и развојних пројеката на животну средину. Замењена је комплетна расвета у терминалу у складу са условима енергетске ефикасности. У току је изградња новог енергетског постројења за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије, чиме ће се са тешких горива прећи на еколошки ефикасније изворе енергије и смањити емисија штетних гасова. Планирана је израдња соларног постројења за електричну енергију, као и постројења за третман чврстог отпада и отпадних вода. У току је извођење радова на изградњи новог постројења за прераду чврстог отпада у јавној зони аеродрома, чији завршетак је планиран за лето 2021. године, а предвиђен је и почетак радова на изградњи постројења за прераду чврстог отпада и у рестриктивној аеродромској зони, чији завршетак је планиран за крај 2021. године. Аеродром Никола Тесла Београд придружио се Програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (Airport Carbon Accreditation program – ACA) Међународног савета аеродрома (Airport Council International – ACI) и у новембру 2020. године стекао сертификат нивоа 1, чиме су препознати напори аеродрома да смањи емисију штетних гасова.

 

 

Примена светских искустава

До 2043. године компанија BELGRADE AIRPORT ће на Аеродрому Никола Тесла применити најбољу међунардону праксу глобалног оператера, матичне компаније VINCI Airports, која управља пословањем, осим београдског, још 44 аеродрома широм света.

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.